Nuttige nummers  : Enkele rekeningnummers die nuttig kunnen zijn

 

BTW

IBAN BE22 6792 0030 0047

BIC PCHQ BE BB

 

RSZ

IBAN BE63 6790 2618 1108

BIC PCHQ BE BB

 

VOORAFBETALING BELASTINGEN : Natuurlijke personen

Verplichte mededeling: Nationaal nummer

IBAN BE07 6792 0023 4066

BIC PCHQ BE BB

 

VOORAFBETALING BELASTINGEN: Vennootschappen en zelfstandigen

Verplichte mededeling: Ondernemingsnummer

IBAN BE20 6792 0023 3056

BIC PCHQ BE BB

 

ROERENDE VOORHEFFING :  Inningscentrum sectie Roerende voorheffing _ Brussel

Verplichte mededeling: Gestructureerde mededeling

IBAN BE79 6792 0022 1033

 

NEERLEGGEN JAARREKENING : NATIONALE BANK - BALANSCENTRALE

1000 BRUSSEL

Verplichte mededeling:  Gestructureerde mededeling

IBAN BE47 0016 2658 1680