KERNCIJFERS VOOR VENNOOTSCHAPPEN


   Aj 2016 AJ 2017
     
AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL    
    KMO 2,130 % 1,631 %
    Andere 1,630 % 1,131 %
     
VOORAFBETALINGEN    

    Verhoging

1,125 %             1,125 %

    Bonificatie      VA1                                                   

1,500 %             1,500 % 

                             VA2

1,250 %             1,250 % 

                             VA3 

1,000 %             1,000 % 
                             VA4 0,750 %             0,750 % 
     
RESTAURANTSKOSTEN    

    Aftrekbaar

69 % 69 %

 

   

BRANDSTOFKOSTEN

   

    Aftrekbaar %

               75 %                75 %

    Gemiddelde brandstofprijzen

   

        Benzine Euro 95

1,4296 1,3958 

        Benzine Euro 98

1,4966 1,4635 

        Diesel

1,2236 1,3067 
        LPG              0,4532              0,4752 

VOORZIENING VAKANTIEGELD

   

    Bedienden:     brutowedden  

x 18,80%   x  18,80%

    Arbeiders :      brutolonen

x 108% x 10,27% x 108% x 10,27%
     

INDEXATIE

   

     Kadastraal inkomen 

1,7057            1,7153
     
REVALORISATIE COEFFICIENT HUURINKOMSTEN    
     Coëficiënt 4,23              4,23
     
INTRESTEN R.C. (debetstand)              8.16 %  
          
MINIMUM BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDERS         36.000,00 €         36.000,00 €
     
VOORDELEN VAN ALLE AARD     
    Verwarming          1.900,00 €          1.910,00 €
    Elektriciteit             950,00 €             950,00 € 
    GSM             150,00 €            150,00 € 

    PC 

            180,00 €            180,00 € 
    Internet               60,00 €              60,00 € 
     
 INVESTERINGSAFTREK    
     Zie documentatie van administratie